Biz Zora Talibiz

Başbakanımız Mardin’de çok net konuştu: “Kardeşlerim; savaş kolaydır, barış zordur. Biz zora talibiz.” Birileri senelerce bu ülkenin problemlerini hasır altına süpürmeye çalıştı. Hamasetli sözlerle başkalarının kanı ve canı üzerinden kendilerine servet ve iktidar ürettiler. Yanlışlar yanlışları kovaladı.  Acılar derinleştikçe kamplaşmalar arttı. Ocaklar söndü, anaların gözyaşı sel olup aktı.

AK Parti iktidara geldiği andan itibaren, işte bu anlayışa itiraz etti. Böyle gelmiş olabilir ama böyle gitmeyecek dedi. Çünkü biz her şeyden önce insana ve onun mahlûkat içindeki şerefine inandık. Bazıları önce devlet dediler, biz önce insan dedik.

Bazıları önce ideoloji dediler, biz önce insan dedik. Bazıları önce hamaset, rant ve iktidar dediler, biz önce insan dedik.

Çünkü biz yaratılmışı yaratandan ötürü sevdik. Çünkü biz devleti ve düşünceleri insanın yerine ikame etmek yerine, sadece insanın mutluluğuna dönük birer araç olarak gördük. İnsanları öldürerek, süründürerek, hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakarak devleti ayakta tutacağını sanan zihniyetlere inat, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyen Şeyh Edebali’lerin yolunu benimsedik. Hakkın, hakikatin, insafın ve vicdanın terazisinde bir ananın tek damla gözyaşının, her türlü siyasi ikbal, oy ve çıkardan daha ağır bastığını, her zaman ve bütün bir ruhumuzla hissettik.

Hala hamasi sözlerle, asırlardır kardeşliğin en güzel hallerini yaşamış insanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler var. Hala, kanı, şiddeti ve ölümleri kutsayarak eski düzenin ve bildik acıların sürüp gitmesini isteyenler var. Hala iki nutukla, üç beş hamasi cümleyle, ölmeler ve öldürmelerle, her şeyin çözüleceğini iddia edenler var.

Onlar istedikleri kadar “ölüm, savaş ve düşmanlık” deyip kolaya talip olsun.

Biz ise, Başbakanımızın dediği gibi, hiçbir siyasi kaygı gütmeden ve her türlü bedeli ödemeyi göze alarak zora talip oluyor; “Yaşatmak, barış ve kardeşlik” diyoruz!

İpe Un Seriyorlar

Her şey aziz milletimizin gözleri önünde cereyan ediyor. Ve açıkça görülüyor ki; Yeni bir anayasa yapılması konusunda milletimizin hislerine tercüman olan tek parti, AK Parti. Yeni bir anayasa konusunda en samimi olan parti, AK Parti.

Sözde değil özde yeni ve sivil bir anayasa talep eden tek parti AK Parti. Diğerlerinin yaptığı sadece ipe un sermek. Anayasa sürecine katkı sağlıyormuş gibi yaparak engellemeye çalışmak.

İnsanın en çok hayrete düşüren de, CHPlilerin, Meclisi yeni bir anayasa yapmak hususunda ehliyet ve liyakat sahibi görmemeleri… Düşünebiliyor musunuz; Bu ülkede darbeciler, cuntacılar, demokrasiyi ortadan kaldırıp militarist tahakküm uygulayanlar anayasa yapacak, bu sorun olmayacak ama milletin iradesiyle oluşmuş meşru parlamento, cuntacıların yaptığı anayasanın yerine sivil bir anayasaya sahip olmamız için çalıştığında, bu makul görülmeyecek!

Dahası, ülkeniz Avrupa’da “anayasasını askerlerin yaptığı tek ülke olmak” gibi onur kırıcı bir sicile sahip olacak ve siz bundan zerrece utanmayacaksınız! Ne derlerse desinler, ipe ne kadar un sermeye çalışırlarsa çalışsınlar;

Başbakanımızın da dediği gibi, Milletimizle el ele vererek ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturacağız.