O Parti Ak Partidir, O Lider Erdoğan

Çok basit bir soru sormak istiyorum:

Türkiye’de her türlü inanç ve düşüncenin, her çeşit yaşam biçiminin bir arada barış içinde yaşamasını hem bir siyasi felsefeye, hem bir icraata dönüştürme noktasında rüştünü ispat etmiş ve millete güven veren lider ve parti hangisidir?

MHP, sadece Türklüğü baz alan mevcut siyasi felsefesiyle bunu yapabilir mi?

BDP, sadece Kürtlüğü baz alan söylemiyle bu ülkenin bütün renk ve tonlarını kuşatabilir mi?

Ya CHP?

CHP’yi bu konuda konuşmaya bile gerek yok belki de.

Bu ülkenin mütedeyyin insanları ne zaman CHP’ye güvenebildiler!

Ve nasıl güvensinler ki!

Hala başörtülülere kamuda çalışma özgürlüğü gelmesin diye mahkemeye koşuyorlar.

CHP’nin siyasi müktesebatı hep bir ayrımcılıkla, yok saymayla, inkar ve asimilasyonla doludur.

Halen CHP, “Geçmişte yaptığım ve onur duyduğum en önemli şey üniversite kapısına ikna odaları kurmaktı” diyenlerin partisidir.

CHP çok partili hayatımızda cuntacılarla işbirliği yaparak her türlü baskı, yasaklama ve ayrımcılığın adı olmuştur.

Tüm bunlar apaçık ortada iken, bu millet “Bizim yaşam tarzlarımızın en büyük güvencesi CHP’dir” nasıl diyebilir ki!

Oysa Türkiye’nin huzur, mutluluk ve refahı sadece belli bir kesimin değil, bütün hayat tarzlarının, bütün etnik kökenlerin, bütün inanç biçimlerinin garantisi ve teminatı olacak bir anlayıştadır.

Türküyle Kürdüyle, Lazıyla Çerkeziyle, Arabıyla Boşnağıyla, Alevisiyle Sünnisiyle, başı açığıyla başı kapalısıyla, müslimiyle gayri müslimiyle her kesimi temel hak ve özgürlükler noktasında eşit görerek “Biz birlikte Türkiyeyiz” diyen bir anlayıştadır.

Türkiye’de her türlü inanç ve yaşam biçimini eşit ölçüde kucaklayan, aynı dozda özgürlüğe layık gören ve bu konuda geçmişte işlenmiş bütün haksızlıkları birer birer bertaraf etmek için bütün samimiyetiyle gayret eden bir tek lider ve bir tek parti var:

O lider Erdoğan’dır, o parti AK Parti.

Bu konuda Türkiye’nin nereden nereye geldiğini anlamak için öyle uzun boylu konuşmaya gerek yok.

Sadece şu gerçeğin altını çizmek bile yeter:

11 yıl önce düşünmesi dahi suç sayılan şeyler, bugün demokratikleşme paketinde yer alıyor ve üstelik de “yetersiz” bulunuyor!

Türkiye siyasi tarihinde hiç bu kadar demokratik ve özgür olmamıştı.

Yapılanlar elbette yeterli değil.

Elbette daha yapılacak çok iş, atılacak adımlar var.

Girişte sorduğumuz sorunun cevabını bir kere daha verelim:

Milletimiz bütün farklılıklarımızla bir arada ve kardeşçe yaşamamız adına bir partiye ve bir lidere haklı olarak inanıyor, güveniyor, sahip çıkıyor.

O parti AK Partidir.

O lider, Recep Tayyip Erdoğan.